Organická strava: Co všechno o ní víte?

0

lupení „Jste to, co jíte“ – hlásal poměrně nedávno jeden známý televizní pořad i nadpis neméně zajímavé knihy. Protože si řada z nás uvědomuje problematiku týkající se kvality potravin, zvažuje různé druhy alternativní stravy a výživy. Mezi ty patří také organická strava, v našem prostředí známá spíše pod pojmem „bio strava“. Víte, jaký je rozdíl mezi bioproduktem a biopotravinou? Znáte výhody, ale i nedostatky organické stravy a víte, jak se vlastně správně biopotravinami stravovat? Odpovědi na všechny tyto, ale i spoustu dalších otázek, jsou součástí následujících řádků.

Úvodem o organické stravě

zelená modrá planetaOrganická strava je založená na konzumaci produktů a potravin, které pocházejí z ekologického zemědělství a jsou označovány jako bio. Pokud bychom se na organickou stravu podívali ze širšího hlediska, pak nesmíme opomenout filosofický směr tohoto alternativního způsobu stravování, jež se nese v duchu ekologického pěstování. Jeho základním pilířem je upřednostňování kvality před kvantitou a cílem je potom získání hodnotných potravin při současné ochraně životního prostředí, etickém přístupu ke zvířatům, šetření zdrojů a ochraně zdraví. Na tomto místě je ale dobré prozradit si rozdíly mezi pojmy biopotravina a bioprodukt, které lidé neznalí problematiky nesprávně zaměňují.

Bioprodukt: Do této kategorie spadá surovina rostlinného nebo živočišného původu, která je výsledkem ekologického zemědělství. Bioprodukt je určen k další transformaci v biopotravinu. Vyrábět se z něj ovšem mohou také bio krmiva, osiva a sadby či další ekologické výrobky, na které bylo vydáno osvědčení o původu bioproduktu.

Bipotravina: Jak jsme již výše zmínili, biopotravina je potravina vyrobená ze surovin (bioproduktů) pocházejících z ekologického zemědělství.

Jak se biopotraviny pěstují?

bramboryPěstování biopotravin je přirozené a maximálně šetrné. Pěstování se řídí velmi přísnými pravidly, což se nepochybně odráží i ve finální ceně biopotravin, jež je v mnohých případech vyšší než cena klasických konzumních potravin. Pokud bychom se chtěli na biopotraviny podívat ještě blíže, pak je můžeme charakterizovat jako zcela přírodní produkty, jejichž kvalita je plně zachována a obsahují všechny důležité látky a živiny. I po úpravě si tudíž zachovávají svou kvalitu a řadu cenných vitamínů a minerálů. Výživová hodnota těchto potravin je dle nejnovějších průzkumů mnohem vyšší než u klasických potravin.

Zajímavost: Mezinárodní tým vědců vedený odborníky z univerzity v britském Newcastlu nedávno zveřejnil výsledky studie, týkající se organických produktů, jež údajně obsahují více antioxidantů než klasické potraviny.

Biopotraviny neobsahují rafinovanou mouku, rafinovaný cukr nebo umělá sladidla či barviva, která mohou u citlivějších jedinců vyvolat nejrůznější druhy potravinových či jiných alergií. V této souvislosti ale musíme zmínit také místo, na kterém se biopotraviny pěstují. Tímto místem jsou ekofarmy.

Jak to chodí na ekofarmách?

kráva na louceHerbicidy, chemické pesticidy, antibiotika či GMO mají na ekofarmách přísnou STOPku! Při pěstování se nepoužívají, což s sebou ale pochopitelně nese jisté nevýhody (například ohrožení plodin škůdci, plísněmi apod.). Ekofarmy neznečišťují půdu, vodu ani ovzduší žádnými umělými hnojivy, což je žádoucí hlavně z hlediska ekologického.

Výhody biopotravin:

 • Nabízí opravdovou a ničím nepozměněnou chuť
 • Výživová hodnota je vyšší než u klasických produktů
 • Neobsahují rafinovanou mouku, rafinovaný cukr ani umělá sladidla či barviva
 • Mají vyšší obsah vitaminu C, minerálních látek, antioxidantů a dalších pro tělo významných látek
 • Chrání organismus před aditivy a chemikáliemi používanými v produkci běžných potravin
 • Jejich pravidelná konzumace snižuje riziko kontaminace organismu pesticidy
 • Neobsahují žádná aditiva

Nevýhody biopotravin:

 • Kvůli absenci syntetických hnojiv a chemikálií nabízejí pěstované plodiny nižší výnos
 • Jsou dražší než klasické potraviny
 • Vyšší cena omezuje počet konzumentů
 • Dovozy na velké vzdálenosti – zvýšení ekologické stopy

Zacházíte s biopotravinami správně?

paprikyPři nákupu, ale i samotném skladování je nezbytně nutné s potravinami správně zacházet. Mějte na paměti, že pro zachování nutriční hodnoty biopotravin velmi záleží na způsobu jejich přípravy. Při tepelném zpracování používejte šetrnější úpravy, jako jsou vaření, vaření v páře nebo dušení. Pokud se v rámci bio stravování dáte na tzv. raw stravu, pak počítejte s riziky v podobě mikrobiální kontaminace a přítomnosti toxických a antinutričních látek v některých potravinách.

Vybíráme skutečné biopotraviny

Bohužel všechno, co se jako bio tváří, bio opravdu nemusí být. Při nákupu biopotravin kontrolujte jejich obal, na kterém by mělo být uvedeno české a evropské bio logo, označení původu surovin a kód kontrolní organizace. Nebalené biopotraviny a bioprodukty musejí být označené v průvodní dokumentaci a doprovázené platným certifikátem, který si neváhejte vyžádat. Bio potraviny mohou být označené také slůvkem „EKO“. Pokud v regálech prodejců narazíte na potraviny označené jako „natural“ či „čerstvé“, mějte se na pozoru a vždy pečlivě čtěte etiketu.

Sdílej:

O Autorovi

O základy správné výživy a zásady a zdravého stravování jsem se začala zajímat poměrně nedávno v souvislosti se zdravotními problémy, které mě již nějakou dobu sužovaly. Ačkoli na zázraky nevěřím, sama na sobě pozoruji určité změny, ke kterým nepochybně přispívá současný styl mého stravování.

Na těchto stránkách užíváme cookies. Proti jejich sběru na základě oprávněného zájmu se můžete odvolat na info@vceliste.cz, nebo budeme rádi, když nám jejich užívání odsouhlasíte. Více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close