Ing. Edita Bezchlebová

fotoEVýživové poradenství poskytuji formou osobní konzultace. Individuálním přístupem se snažím co nejvíce vyhovět potřebám klienta, jeho časovým možnostem a pracovnímu vytížení. Při poradenství a sestavování jídelníčků těžím nejen z platných zásad zdravého stravování, ale také ze znalostí získaných při studiu „Potravinářské chemie a biotechnologie“ na VUT v Brně a certifikovaného kurzu výživového poradenství.

Pomáhám svým klientům změnit životní styl a stravovací návyky a tím přispívat k redukci hmotnosti nebo nabírání svalové hmoty, k vytvarování postavy, ke zlepšení zdravotního stavu a získání více energie.

Obsah programů:

  • Vyplnění vstupního dotazníku (osobní, rodinná anamnéza, stravovací návyky)
  • Vstupní přeměření – tělesná analýza
  • Zhodnocení stávajících stravovacích návyků
  • Stanovení si reálných cílů
  • Vypracování individuálního stravovacího plánu
  • Vhodné stravování při fyzické aktivitě
  • Průběžné konzultace

Čím se liším:

  • Poradenství zakládám na přirozené stravě, nikoliv doplňcích
  • Jídelníčky dělám na míru, s individuálním přístupem

Více najdete na www.poradceeb.cz

Důležité údaje:

Přejít na stránku výživového poradce